شناخت نامۀ دکتر میترا اعتضادی

شاخص ترین فعالیت های حرفه ای میترا اعتضادی پس از تکمیل تحصیلات، به لحاظ زمانی و اهمیت موضوعی در مؤسسۀ فرهنگی موزه های بنیاد و خزانۀ جواهرات ملی بانک مرکزی شکل گرفته است که گاهی به موازات هم و گاه در میان پرده های خالی پروژه یکی و امتداد دیگری انجام شده است. که هم زمان تدریس در دانشگاه، شرکت در دوره های بین المللی، سخنرانی ها، نگارش مقالات و در حاشیه کارشناسی رسمی دادگستری را نیز می توان به این حرفه مندی افزود.   

– گرفتن مدرک کارشناسی دررشتۀ “مرمت آثارتاریخی” ازدانشکدۀ پردیس اصفهان- آموزش عالی 1368 بامعدل ۱۶/۷۸. پروژۀ لیسانس؛  باززنده سازی نقاشی دیواری کاخ چهلستون اصفهان.
  – گرفتن مدرک کارشناسی ارشد دررشتۀ” مرمت آثارتاریخی”ازدانشکدۀ پردیس اصفهان- آموزش عالی 1374 بامعدل ۱۷/۵۵.پروژۀ فوق لیسانس؛ تدوین الگوی تحقیقاتی اجساد تاریخی ( مومیایی ها)، مورد مطالعاتی: جسد مومیایی طبیعی ازفهرج کرمان متعلق به هزارسال پیش.

  1- کارشناس مرکزتحقیقات مرمت آثار (پژوهشکدۀ مرمت) – سازمان میراث فرهنگی ازسال های 1369 تا1374 ناپیوسته.

2- اجرای پروژه های درمان ومرمت آثارتاریخی درخزانه های موسسۀ فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان از1372 تا 1386 پیوسته؛

دکتر میترا اعتضادی
دکتر میترا اعتضادی
 • درمان ومرمت آثاربرنزی لرستان،بیش از2000 شیئ، نظارت برکاردانشجویی.
 • درمان ومرمت آثارنقره وبرنزهخامنشی حدود 150 اثر.
 • درمان ومرمت آثارنقره ونقرۀ زراندود ساسانی؛ 18 اثرمتعلق به دربارساسانی.
 •  درمان ومرمت آثارآهنی وفولاد؛ آثار رزم افزارهای دورۀ پیش هخامنشی و فولادهای طلاکوب.
 •  درمان ومرمت آثاراُرمولوOrmolu؛ تندیس های زراندود اروپایی ( موزائیک طلا )، برای نخستین باردرایران.
 •  درما ن ومرمت آثارلاکی ژاپنی برای نخستین باردرایران. 
 •  درما ن ومرمت آثار سنگی شامل تندیس های بودا، سنگ مزارو..
 •   درما ن ومرمت آثارسفالینه وآبگینه بیش از200 اثر، نظارت برکاردانشجویی.
 •   درما ن ومرمت آثارعاج واستخوان.
 •   ارائۀ روشی تازه برای ماندگاری بافته های باستانی واجرای آن.
 •   درمان ومرمت آثاربرنزسلجوقی.
 •   درمان ومرمت آثاربول (شاهکاردربارفرانسه، معرق فلس لاکپشت وبرنز).
 •   درمان ومرمت 6 اثرنامی معرق سوخت؛ شاهکارهای حاج میزراآقا امامی واستاد ختایی.
 •  درمان ومرمت آثارپلی کروم – آثارچوبی چند رنگ.

 درمان ومرمت تزئینات بنا آثارچوبی شامل: 

 • سقف چوبی نقاشی شده دورۀ قاجار.
 • “در” گره سازی دورۀ تیموری.
 • “در” خاتم ، اوایل پهلوی.
 • “در” منبت کاری دورۀ تیموری.
 • “در” لاکی اواسط پهلوی.
 • درمان و مرمت پرده نقاشی قهوه خانه ای 1389
 • درمان و مرمت 2 اثر نقاشی قهوه خانه ای اثر مدبر و گمنام 1393
 • درمان و مرمت 2 اثر نقاشی قهوه خانه ای اثر مدبر 1394

3- تدریس وفعالیت های دانشگاهی؛

 • تدریس دروس تخصصی رشتۀ مرمت در: مرکزآموزش عالی میراث فرهنگی؛ رشتۀ مرمت آثارو موزه داری
 • دانشگاه آزاد اسلامی؛ دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مرمت. 
 • تدریس در دانشگاه هنر تهران .
 • استاد مدعو دانشکدۀ هنرهای زیبا برای درس آشنایی باهنرهای معاصر 1380 تا 1396.
 • داورجلسات دفاعیۀ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشتۀ مرمت دانشگاه هنرتهران.
 • استاد مشاور در پروژه های کارشناسی ارشد دانشگاه هنر- دانشگاه پردیس – دانشگاه الزهرا.
 • تدریس در دانشگاه الزهرا

  4- کارهای پژوهشی:         

 

مقالات ارائه وچاپ  شده درهمایش های مرمتی؛

 • بازشناسایی ودیرین آسیب شناسی بقایای استخوانی تمدن تپه حصار؛اسکلت بانو درحال زایش نوزادی که هرگزبه دنیا نیامد متعلق به هفت هزارسال پیش 1375.
 • فن شناسی وآسیب شناسی آثارآندره شارل بول؛ دربارلویی چهاردهم (معرق فلس لاکپشت وبرنز)1376.
 • تعیین هویت اُرمولو(طلای موزائیک) و روش درمان آن1378.
 • آسیب شناسی ودرمان تندیس بودای اُوروشی 1381.
 • واکنش کاهندۀ فرسایندگی زمان درپایداری ترازمند گونه های چند ساختاری (سپرنادر).
 • ارائۀ مقاله در دوازدهمین همایش مرمت” تأکید بر روش ها و محاسبات فیزیک / مکانیک نسبت به روش های تجزیه گرِ سنجشیِ دستگاهی در درمان و مرمت آثار تاریخی؛ تاج کیانی فتحعلی شاه
 • قاجار”،  دوازدهمین همایش همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی  اسفند 1395

 نقد و بررسی؛

 • آیا در ایران مومیایی اجساد داشته ایم؟ روزنامۀ ایران 7- آذر 1379.
 • حفاظت ومرمت یک تندیس قدیمی. روزنامۀ ایران9- اردیبهشت1380.
 • نتیجه گیری غیرعلمی برروی یک مقولۀ علمی. روزنامۀ ایران 5-خرداد1380. 
 • روش شناسایی و ارزش گذاری آثار آنتیک. کارشناس نشریۀ شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری شمارۀ 86 آذر و دی 1389
 • نقدی بر آثار آیدین آغداشلوی مرمتگر / شهریور 91 ارسال برای روزنامۀ شرق عدم چاپ / 5 مهرماه 95 نشریۀ حفاظت ایکوم تیرماه 98.
 • این یک تراژدی است / نگاهی به مرمت یازده روزۀ سه اثر از گنجینۀ موزۀ هنرهای معاصر/23 آبان 95 فضای مجازی.
 • گرۀ کور بر گنجینه/ نگاهی به حکم خارج شدن چهار اثر هنر معاصر از مدار آثار موزه ای/ روزنامۀ قانون شمارۀ 837 18دی ماه 1395

سخنرانی های بین المللی؛

 • همایش بین المللی مومیایی- تهران، ایران1378 
 • بررسی آثار هنری ایران (English)– توکیو، ژاپن1381
 • اولویت آسیب شناسی درمجموعه ها(English)- سی بی یو، رومانی.1385
 • مقایسۀ آثارلاکی ایرانی و ژاپنی(English) – توکیو، ژاپن .1385
 • پروژۀ مشترک با دانشکدۀ نساجی امیرکبیر”روش  شناسایی بافته های ساسانی”
 • باشندگان بوم ایران زمین در آثار مینا – موزۀ ملی ایران سومین نشست علمی همزمان با نمایشگاه نشانه هایی از دویست هزارسال همبودی انسان و جانوران. 1/7/1393
 • انتخاب مقاله درکنفرانس” حفاظت سازه های چوبین آسیایی در کاخ سلطنتی شونبرون اتریش” 1393

5- آغازاجرای پروژه درمان ومرمت آثارتاریخی درخزانۀ جواهرات بانک مرکزی؛

 

 •   فاز نخست. شروع کاربا ایجاد بخش مرمت درخرانۀ جواهرات ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ومسئول پروژۀ درمان ومرمت آثارچرم گوهر نشان 1383-1385- 
 • آغازفاز دوم درمان و مرمت درخزانۀ جواهرات ملی1387 شامل:
 • تخت خورشید (تخت طاووس)- سازۀحجیم چوب با پوشش مینای جواهرنشان.
 • تخت نادر- سازۀ چوب با پوشش مینای جواهرنشان. به همراه 110 اثرتاریخی دیگردراین خزانه مانند؛ ردای امیرکبیروسرداری های شاهان قاجار، 
 • آغازفاز سوم درمان و مرمت درخزانۀ جواهرات ملی1390  شامل:
 • مگا پروژۀ درمان و مرمت سازۀ کرۀ جواهرات.
 • تاج کیانی

مدارک بین المللی:

 

 •  گواهی دورۀ بین المللی” درمان ومرمت آثارلاکی “. مرکزبین المللی تحقیقات حفاظت ومرمت آثارموزه ای ICCROM))- انستیتوی ملی پژوهش آثارفرهنگی ژاپن(NRICPT).2003/ توکیو
 •  گواهی دورۀ بین المللی “مدیریت بحران درمجموعه های موزه ای؛کاهش ریسک” ایکروم- سی سی آی (Canadian Conservation Institution)  وزارت فرهنگ ومذاهب رومانی.2007/ سی بی یو.
 •  دعوت و شرکت در پانزدهمین سه سالانۀ حفاظت کمیتۀ بین المللی موزه ها  ICOM/CC2008 / دهلی نو
 • انتصاب عضویت کمیتۀ راهبردی حفاظت و مرمت آثار منقول فرهنگی – تاریخی به دعوت سازمان میراث فرهنگی از 1394
 • کارشناس  رسمی دادگستری- کانون کارشناسان رسمی دادگستری دررشتۀ آثارعتیقه واحجارکریمه وکتب خطی 1388.
 • مشاور علمی اجرایی در پروژۀ جابجایی، حمل و نقل و نگهداری  1،000،000 اثر موزه ای در مؤسسۀ فرهنگی بنیاد مستضعفان 1394- 1395 
 • دعوت پژوهشکدۀ مرمت سازمان میراث فرهنگی برای عضویت در کمیتۀ علمی همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی آذر ماه 1395
 • پروژۀ درمان و مرمت 21 تابلوی نقاشی هنرمندان معاصر ایران، در دفتر ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شهریور 1395
 • دریافت نشان درجه یک هنری ( دکترای رشتۀ مرمت) اسفند 1395
 • مقالۀ برتر دوازدهمین همایش مرمت آثار تاریخی اسفند 1395
 • انتصاب در شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی از سوی رئیس کمیته ارزشیابی . 19/4/97
 • پروژۀ درمان و مرمت 106 اثر هنر معاصر شامل؛  تابلو ، عکس، خوشنویسی و کلاژ به دعوت بانک اقتصاد نوین از اردیبهشت 1397
 • آغاز پروژۀ درمان و مرمت 112 اثر هنر معاصر شامل؛  تابلو ، عکس، خوشنویسی و کلاژ به دعوت بانک مرکزی ایران از تیرماه 1397
 • مشاور مرمت خانه موزۀ مدرس و گشایش موزۀ آن.
 • سخنرانی ” توانمندی فنی، شناخت مواد، و مهندسی ذوب در تنوع مینای ایرانی دربار قاجار” درهمایش ملی هنر ایران در دورۀ قاجار 30/8/97 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
 • سخنرانی ” میراث فرهنگی و سنگ های بهادار” در نشست تخصصی 12/9/97 پژوهشکدۀ مرمت و حفاظت آثار تاریخی، فرهنگی. 
 • سخنرانی ” آسیب شناسی آرایه ها در بافته های درباری قاجار در روند درمان  و مرمت” در سلسله نشست های تخصصی هم اندیشی رویکردهای پزوهشی در هنرهای سنتی. 16/7/98. پژوهشکدۀ هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی.
 • برگزاری کارگاه ساختار شناسی آثار لاکی شرق دور ( اوروشی) ، موزۀ امام علی، پنج شنبه 26 دی ماه 1398 تهران