خدمات ارائه شده

میترا اعتضادی، دکترای مرمت آثار تاریخی و کارشناس درمان و مرمت اشیاء هنری و فرهنگی

 خانم میترا اعتضادی در حال حاضر و به دلیل ازدیاد پروژه های در دست، قادر به پذیرفتن اکثر پروژه های جدید نیستند. اگر شما نمایندۀ موزه ها و سازمانهایی میباشید که نیاز خاصی برای خدمات ارائه شده دارند، لطفاً با استفاده از فرم موجود در پایین این صفحه و با پاسخ کامل به تمام سئوال ها با ما تماس بگیرید.

پروژه های اجرایی

ساختارشناسی، آسیب شناسی و درمان و آثار فلزی .
( آلیاژهای مس، نقره و آهن)

درمان آثار مرصع / گوهرنشان در بسترهای گوناگون
آلی / غیرآلی

درمان و مرمت آثار چرم

درمان آثار نقاشی پشت شیشه

درمان بافته ها، آسیب های فیزیکی در اثر خشکی ناشی از Tg

درمان و مرمت آثار نگارگری معاصر و تاریخی

درمان و مرمت پرده نقاشی قهوه خانه ای

درمان و مرمت آثار چوبی پلی کروم

درمان و مرمت آثار لاکی ایرانی

درمان و مرمت آثار لاکی شرق دور (اوروشی)

درمان آثار مینا

درمان آثار موزائیک برنز اروپائی (Ormolu)

درمان ومرمت آثار بول معرق فلس لاکپشت وبرنز
( André-Charles Boulle)

مشاوره

اصالت سنجی اثار هنری

نظارت مرمتی

مشارکت در پروژه های علمی مرمتی؛ مینا

مشاورۀ علمی اجرائی در جابجائی آثار موزه ای؛ از بسته بندی تا انتقال و بازیابی

مشارکت در پروژه های ساختار شناسی/ مرمتی آثار فلزی دورۀ هخامنشی، ساسانی، سلجوقی و قاجار

ارزش گذاری بر اساس اصالت و کیفیت ساختاری آثار هنری و فرهنگی

      

 

تماس با ما

  •