نوعی بالاپوش که در قسمت کمر دارای برشی بود که پایین تنه را به بالاتنه وصل می‌کرد و در قسمت برش پشت کمر تا پهلو‌ها چین زیادی می‌خورد. سرداری دارای یقهٔ انگلیسی بود و در قسمت جلو روی هم قرار می‌گرفت و با دکمه بسته می‌شد.