کاهگل (Thatch) ملاتی است که در معماری ایران به خصوص در مناطق کویر مرکزی ایران به کار می رود. کاهرنگ یا کاه گل پلیمری آب بند نیز از مصالح جدید است که مشکلات کاه گل را از بین برده