لبه کونیک (beveled edge) یک لبه آجدار یا لبه بوش, لبه سازه ای است که عمود بر چهره قطعه نیست.