روی اکسید یا اکسید روی (به انگلیسی: ZINC OXIDE) که در کتاب‌های کهن توتیا نامیده می‌شود، ترکیب غیر آلی با فرمول ZnO و به شکل پودری سفید رنگ و غیرمحلول در آب است.

نقره کلرید (به انگلیسی: Silver chloride) یک ترکیب شیمیایی است و فرمول آن AgCl می‌باشد. این بلور سفید برای حلالیت پایینش در آب شناخته شده‌است (این رفتار در کلرید Tl+ و Pb۲+ نیز دیده می‌شود).

اسید فرمیک (جوهر مورچه) یا متانوئیک اسید، ساده‌ترین عضو گروه کربوکسیلیک اسیدها است. فرمول شیمیایی آن HCOOH بوده که یک اتم هیدروژن به گروه کربوکسیلیک متصل شده است.

تکوک، مرغان‌صُراحی یا ریتون (به انگلیسی: Rhyton) ظرفهایی بودند که در دوران کهن به شکل جانوران ساخته می‌شدند. تکوک معمولاً آوندی بود زرین یا آهنین به صورت گاو یا ماهی.

کانسنگ یا سنگ معدن گونه‌ای سنگ حاوی فلزات و عناصر ارزشمند و مهم است که از معدن استخراج می‌شود و سپس طی فرآیندی عناصر مورد نیاز از آن گرفته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کربونیل (به انگلیسی: Carbonyl) دسته‌ای بزرگ از ترکیبات آلی است که در آن یک اتم کربن به یک اتم اکسیژن با یک پیوند دوگانه متصل است. همچنین این گروه عاملی در ترکیبات معدنی و ترکیبات کمپلکس نیز وجود دارد.

کربن تتراکلرید (به انگلیسی: Carbon tetrachloride) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۵۹۴۳ است. شکل ظاهری این ترکیب، مایع بی‌رنگ و با ترکیب CCl4 می‌باشد. این مایع کاربردهایی دارد به عنوان مثال یک حلال غیرقطبی مناسب برای برخی از واکنشها می‌باشد همچنین در ساخت کپسولهای آتش‌نشانی کاربرد دارد. تتراکلرید کربن درهوای اتاق سریعاً به فرم بخار در می‌آید.